DCB nhận giải thưởng

Ngày 13/10/2009, tại văn phòng Quốc hội phía Nam, đã diễn ra Lễ trao giải “Doanh nhân ưu tú-Thương hiệu hàng đầu 2009”. Tại Việt Nam, đây là chương trình lần đầu tiên được Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát động do Tạp chí Thương hiệu Việt thực hiện.