>Phòng Kinh Doanh Nhà máy gạch bê tông DCB chuyển về 06 Trần Cao Vân, Thanh Khê, ĐN

Địa chỉ mới Phòng kinh doanh nhà máy gạch bê tông DCB nằm tại 06 Trần Cao Vân (gần ngã tư Ông Ích Khiêm) Thanh khê, Đà Nẵng.